နီလာဒံပေါက်နှင့် အအေးလုပ်ငန်းစု

နီလာဒံပေါက် နှင့် အအေးဆိုင်များစာရင်း

 • (Outlet 1) အမှတ်(၃၀၇)၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ တာမွေကြီး၊ (က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၀၁
 • (Outlet 2) အမှတ်(၅၈/က)၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၀၂
 • (Outlet 14) အမှတ်(၁၅၈၁)၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်း၊ ဖော့ကန်ဈေးအနီး၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၁၄
 • (Outlet 21) အမှတ်(၉၀၄)၊ ပြည်လမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၂၁
 • (Outlet 3) အမှတ်(၅/၆/၇/၈)၊ သုဓမ္မာလမ်းမကြီး၊ ပလတ်စတစ်စက်ရုံ၊ အမှတ်(၁)မြောက်ဉက္ကလာပမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၀၃
 • (Outlet 19) အမှတ် (၁၈/၁၉)၊ သုဓမ္မာလမ်းမကြီး၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဉက္ကလာမမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၁၉
 • (Outlet 9) အမှတ်(ပ/A-၄)၊ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝန်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၀၉
 • (Outlet 4) အမှတ်(၅-D)၊ မြေညီထပ်၊ ကုလားကျောင်းမှတ်တိုင်အနီး၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၀၄
 • (Outlet 7) အမှတ်(၁၁)၊ မြေညီထပ်၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၀၇
 • (Outlet 11) တိုက်(၇)၊ အခန်း(၅)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၁၁
 • (Outlet 5) အမှတ်(၈/၉)၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၀၅
 • (Outlet 6) အမှတ်(၁၉/၂၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလမ်း၊ မြို့သစ်အရှ့ပိုင်း၊ သန်လျင်မြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၀၆
 • (Outlet 29) အမှတ်(၂)၊ သန်လျင်ကျောက်တန်းလမ်းမကြီး၊ ဘုရားကြီးဈေးအရှ့၊ ဘုရားကုန်းကျေးရွာ၊ သန်လျင်မြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၂၉
 • (Outlet 8) အမှတ်(၅/၆)၊ ကြံ့ခိုင်ရေးဆိုင်ခန်း၊ မင်းနန္ဒာလမ်း၊ (၂)တောင်ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၀၈
 • (Outlet 15) အခန်း(၁/၂/၃)၊ (ဌ.ဝ.ရ)ဆိုင်ခန်း၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကြီး၊ (၇)အရှေ့ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၁၅
 • (Outlet 10) အမှတ်(၁၄၄၉)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၂)နှင့်(၃)ကြား၊ ဇာနည်ဆေးခန်းဘေး၊ အခွန်ရုံးရှေ့၊ သာကေတမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၁၀
 • (Outlet 17) အမှတ်(၃၃)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ (ဆ၊က)ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၁၇
 • (Outlet 24) အမှတ်(၉၂၂)၊ လေးထောင်ကန်လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၂၄
 • (Outlet 13) အမှတ်(၁၁၁/ခ)၊ သစ္စာလမ်းမကြီး၊ (ကံဘဲ့လမ်းဆုံ)၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၁၃
 • (Outlet 12) Superone Shopping Mall၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်အဝေးပြေးလမ်း၊ နဝဒေးဥယျာဥ်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၁၂
 • (Outlet 31) တိုက်(၃၈၁/ခ)၊စိန်ပန်းမြိုင်လမ်း၊၇ – ရပ်ကွက်၊မီးခွက်ဈေး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၈၁၆၁၃၁
 • (Outlet 18) အမှတ်(၃၄/၃၅)၊ ပန်းဥယျာဥ်ဆိုင်ခန်း၊ ပင်လုံလမ်း၊ (၃၃)ရပ်ကွက်၊၊ မ/ဒဂုံမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၁၈
 • (Outlet 20) အမှတ်(၅၆/၅၇/၅၈)၊ (ဒလ-တွံတေး)ကားလမ်းမကြီး၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၂၀
 • (Outlet 22) အမှတ်(၇-B)၊ (ရန်ကုန်-အင်းစိန်)လမ်းမကြီး၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၂၂
 • (Outlet 23) တိုက်(၂၆)၊ အခန်း(၄)၊ (၅)လမ်း(၉၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၄၃
 • (Outlet 25) အမှတ်(၂၀၅)၊ ဗားကရာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၂၅
 • (Outlet 26) အမှတ်(၄၆)၊ ပဲခူးလမ်း၊ ပဲခူးလမ်းရပ်ကွက်၊ ထောက်ကြန့်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၂၆
 • (Outlet 27) အမှတ်(၂၇၃)၊ ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်း၊ မကျည်းတောင်တန်းအနောက်ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၄၇
 • (Outlet 28) အမှတ်(၅/၆-၇၆ခ)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၂၈
 • (Outlet 30) အမှတ်(၁၂/၁)၊ ဇိုင်ဂနိုင်း(တောင်ပိုင်း)၊ မင်းလမ်း၊ ပဲခူးမြို့။ ၀၉၉၇၇၂၂၃၂၃၀
 • (Outlet 33) အမှတ် ( ၁၀၆ ) ရန်ကုန် – ပဲခူး လမ်းမကြီး နှင့် သင်္ဂဟ လမ်းထောင့်၊ပန်းခြံဈေးအနီး ၊ဈေးကြီးရပ်ကွက် ၊ လှည်းကူးမြို့နယ်။ ၀၉၉၇၇၈၁၆၁၃၃
 • (Outlet 34) အမှတ် (382) ပြည်လမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက် ၊မှော်ဘီ မြို့ နယ် ။ ၀၉-၉၇၇၈၁၆၁၃၄